پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

با تشکر از ارتباط شما

پیام شما دریافت شد پاسخ لازم در زودترین فرصت توسط مسؤل مربوطه برای شما ارسال خواهد شد.