پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

بخش آموزشی

 آموزش، یکی از بنیادی ترین مسائل جامعه می باشد. با توجه به اهمیت نقش تعلیم و تربیه در ایجاد آینده ‌ای روشن برای افراد جامعه، موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) در این بخش مهم نیز فعالیتهای بنیادی و خاصی دارد تا بتواند با برطرف کردن مشکلات دانش آموزان بی بضاعت در کشور عزیزمان افغانستان، زمینۀ آموزش این عزیزان را از مهد کودک تا مقاطع عالی تحصیلی و بورسیه، فراهم نماید تا این عزیزان با خاطری آسوده به تحصیل علم ودانش بپردازند. کمکهای آموزشی موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) در افغانستان، شامل: کمک هزینه تحصیلی مکتب، توزیع لوازم التحریر و کمک هزینه ایاب و ذهاب برای دانشجویان محترم تحت پوشش می باشد.

کمک هزینه مکتب

 دانش آموزان محترم تحت پوشش و همچنین دانش آموزان غیر تحت پوشش در صورت تشخیص نیازمندی، در مکاتب استاندارد مجتمع علمی فرهنگی سپهر اندیشه تحت عنوان مکاتب (رسالت) که زیر مجموعۀ موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع)  در افغانستان ، می باشد ثبت نام می گردند و هزینه های آموزش این دانش آموزان از مهد کودک تا مقاطع عالی آموزشی توسط موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) پرداخت می گردد.

کمک هزینه ایاب و ذهاب دانشجویان

موسسه خیریه امام جواد (ع) برای آن عده از دانشجویانی که در داخل افغانستان مشغول به تحصیل بوده و در قسمت هزینه ایاب و ذهاب خویش مشکل داشته باشند، مساعدت نموده و مصارف مورد نیاز آنان را به صورت ماهوار پرداخت می نماید.

توزیع لوازم التحریر

 موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) هر ساله با شروع فعالیت مکاتب در کشور عزیزمان افغانستان ، در ابتدای سال تحصیلی و با توجه به ناتوانی بسیاری از خانواده ها در تأمین مایحتاج و لوازم التحریر، اقدام به توزیع این اقلام در بین مکاتب می نماید، اقلامی از قبیل کیف و سایر لوازم التحریر کامل به تمام دانش آموزان تحت پوشش اعطاء می شود.

تازه ترین فعالیتهای موسسه خیریه امام جواد (ع) در بخش آموزشی در داخل و خارج از افغانستان

مرحله دوم توزیع لوازم التحریرتوسط موسسه خیریه امام جواد (ع) افغانستان – (هرات)

موسسه با شروع سال تعلیمی در اوایل بهار برای کلیه دانش آموزان بی بضاعت تحت پوشش موسسه خیریه امام جواد (ع) در افغانستان، لوازم التحریر را تهیه و توزیع نمود. این موسسه همچنین در ابتدای سال تعلیمی جاری برای کلیه دانش آموزان تحت پوشش خود معافیت صد در صد هزینۀ آموزشی را فراهم نموده و همچنین برای تعدادی از دانش آموزان غیر تحت پوشش نیازمند نیز معافیت پنجاه درصد را اعطاء نموده است. در تاریخ 4 میزان سال 1401 هجری شمسی برای بار دوم تعداد 3500 بسته لوازم التحریر فوق العاده به دانش آموزان نیازمند در 18 مکتب خصوصی و دولتی در سطح شهر هرات اهدا گردید.