پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

بخش خدمات اجتماعی

انجام این خدمات از وظایف مسئولین جامعه می باشد، با توجه به مشکلات عدیده ای که کشور ما  افغانستان به آن دچار است، در بسیاری از موارد مردم به صورت خودجوش و داوطلبانه این مشکلات را حل می نمایند. موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) نیز در این مورد پروژه های فراوانی را اجرا می نماید که این خدمات شامل کمک به آبرسانی مناطق نیازمند، ساخت مسکن برای نیازمندان، کمک هزینۀ تهیۀ جهیزیه، کمک هزینۀ ازدواج، پرداخت کرایه خانه، کارآفرینی با ایجاد کارگاههای مختلف از جمله خیاطی، سبد بافی، قالین بافی، خورجین بافی، و همچنین خدمات متفرقه اجتماعی از جمله امداد رسانی در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه و پرداخت هزینه کفن و دفن افراد مستمند و نیازمند می باشد.

آبرسانی به مناطق نیازمند در افغانستان

با توجه به اهمیت آب در زندگی انسانها و محروم بودن عده ای از هموطنان عزیز ما از این موهبت الهی ، موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) با حفر چاه عمیق و تجهیز آن به سیستم سولر و پمپ آب و ایجاد سهولت برای دسترسی خانواده های محروم به این سیستم در کشور عزیزمان افغانستان، این مشکل را در مناطق محروم رفع می نماید تا بدین وسیله کمکی برای نیازمندان وفقرای جامعه که از هرگونه امکاناتی بی بهره می باشند، صورت گرفته باشد.

ساخت مسکن توسط موسسه خیریه امام جواد (ع) برای نیازمندان در داخل و خارج از افغانستان

یکی از حقوق اساسی در زندگی انسانها، داشتن مسکن و سرپناه می باشد که متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان ما از این حق اساسی محروم می باشند. موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) با اعمار و ساخت مسکن برای افراد نیازمند ومحروم در افغانستان، در تلاش است تا این مشکل را از زندگی این عزیزان برطرف نماید.

کمک هزینۀ تهیۀ جهیزیه برای نوعروسان در داخل و خارج از افغانستان

موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) با توجه به مشکلاتی که خانواده های تحت پوشش  در داخل و خارج از افغانستان، در تأمین مایحتاج ضروری زندگی مشترک فرزنداشان دارند، با تهیه و اهدای جهیزیه به دختران، بار سنگینی را از دوش والدین این عزیزان برداشته و زمینۀ ازدواج ایشان را فراهم می نماید.

کمک هزینۀ ازدواج برای جوانان نیازمند افغانستان

در بخش خدمات اجتماعی، موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) با تأمین هزینه های ازدواج جوانان، و برگزاری محافل عروسی به صورت انفرادی و دسته جمعی، این عزیزان را در امر مهم تشکیل خانواده یاری می نماید.

پرداخت کرایه خانه

 یکی دیگر از خدماتی که موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) برای افراد بی بضاعت در داخل و خارج از افغانستان انجام می دهد، پرداخت کرایه خانه این افراد می باشد.

کارآفرینی

موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) در جهت حمایت از نیازمندان جامعه و ایجاد اشتغال برای آنان در تمام نقاط به خصوص خانواده های محروم در کشور عزیزمان افغانستان، با ایجاد کارگاههای مختلف و معرفی جوانان و نوجوانان مستعد به دوکان ها ، فابریکه ها و یا مراکز دیگر که مورد اعتماد مؤسسه می باشند، زمینۀ ایجاد اشتغال و خودکفایی خانواده های محترم تحت پوشش را فراهم می نماید. این کارگاه ها شامل: خیاطی، قالین بافی، خورجین بافی و سبد سازی می باشد؛ همچنین با تأسیس مکاتب (مدارس) رسالت که زیر مجموعه مؤسسۀ خیریۀ امام جواد ع می باشند، زمینۀ فعالیت تعداد زیادی از معلمان و مدیران عزیز فراهم گردیده است.

کمک هزینۀ کفن و دفن

 موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع)، در صورت فوت افراد تحت پوشش این موسسه، هزینۀ کفن و دفن آنان را پرداخت می نماید.

تازه ترین فعالیتهای موسسه خیریه در بخش خدمات اجتماعی در داخل و خارج از افغانستان

توزیع 12 مورد جهیزیه، توسط مووسه خیریه امام جواد (ع) برای زوجهای بی بضاعت کابل- افغانستان


در سلسله خدمات اجتماعی موسسه خیریه امام جواد علیه السلام برای مردم شریف کشور عزیزمان افغانستان ، بیاری خداوند متعال و مساعدت مالی نیکوکاران محترم، به تعداد12 مورد جهیزیه برای زوجهای محترم بی بضاعت در شهر کابل توزیع گردید.
خداوند از بانیان این عمل خدا پسندانه که باعث گسترش سنت زیبای نبوی و آسان شدن امر مقدس ازدواج می شود به احسن وجه قبول بفرماید.

توزیع سه مورد جهیزیه برای نوعروسان نیازمند توسط موسسه خیریه امام جواد (ع) افغانستان – هرات

حمایت از زوجهای جوان و تسهیل در امر ازدواج و تأمین اسباب و لوازم ضروری زندگی، از برنامه های اجتماعی موسسه خیریه امام جواد علیه السلام می باشد، به یاری خداوند متعال و کمک نیکوکاران گرامی، به تعداد سه مورد جهیزیه به تاریخ1401/12/03 برای نوعروسان محترم نیازمند، اهداء گردید.

توزیع دو مورد جهیزیه توسط موسسه خیریه امام جواد (ع) برای زوجهای هموطن مان در افغانستان، به تاریخ 1401/10/17


حمایت از خانواده های بی بضاعت، خصوصا زوجهای جوانی که درآستانه تشکیل زندگی مشترک هستند، بسیار حایز اهمیت بوده و جای دارد که تمامی نیکوکاران محترم سعی در حل مشکل مزدوجین بی بضاعت داشته باشند. تأمین اسباب و لوازم ضروری زندگی برای نو عروسان محترم از برنامه های جاری این نهاد مردمی بوده و در طول سال برای بیش از 30 نفر از این عزیزان جهیزیه کامل شامل: یخچال، لباسشویی، قالین، اجاق گاز، ظروف آشپزی، کمپل وسیت چینی اهداء می گردد. به تاریخ 1401/10/17 از طرف موسسه خیریه امام جواد(ع) برای دو نفر از عروس خانم ها جهیزیه کامل اهداء گردید.