پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

دفتر موسسه خیریه امام جواد (ع) در آلمان

دفتر موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع)در شهر هامبورگ واقع می باشد و فعالیت خویش را حدود 24 سال پیش در مسجد بلال این شهر شروع نموده است. در حال حاضر مسئولیت اداره آن بر عهده جناب آقای سید جلیل هاشمی می باشد .

شرح فعالیت ها

اعضای موسسۀ خیریه در ابتدا برای جمع آوری کمکهای نقدی توسط صندوقهای مخصوص که به هموطنان عزیزمان در منازل و مغازه ها تحویل نمودنده و هر زمانی که صندوق ها پر شد، یا مدت زمان مشخصی، صندوق ها جمع آوری می شود. این کمک ها در اختیار خانواده های نیازمند و ایتام تحت پوشش موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) قرار می گیرد.

با گسترده تر شدن خدمات و مراجعه هموطنان نیکوکار، اعضای خیریه اقدام به جمع آوری نذورات، فطریه و دیگر کمکها نمودند و در قسمت خدمت رسانی در بخش آموزشی با داوطلب شدن عده ای از هموطنان خیرمان در شهر هامبورگ موفق به تحت پوشش قرار دادن تعدادی از دانش آموزان نیازمند گردیدند.

این دفتر با کمک به بیماران نیازمند در بیمارستانها در بخش درمانی نیز خدمات بسیار داشته اند.

از دیگر خدمات این دفتر می توان به خدمات معیشتی اشاره نمود که شامل کمکهای مالی و تهیه مواد غذایی در فصل سرما تهیه سوخت برای خانواده های نیازمند در کشور عزیزمان می باشد .

راھھای ارتباطی