پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

دسته بندی: آموزشی

دسته بندی

می 14, 2023
آموزشی

کمک هزینه تحصیلی به 15 نفر ازدانش آموزان بی بضاعت توسط موسسه خیریه امام جواد ع در افغانستان(هرات)

در ادامه کمکهای فرهنگی و آموزشی موسسه خیریه امام جواد علیه السلام برای دانش آموزان محترم بی بضاعت، برای 15 نفر از دانش آموزان محترم مکتب خصوصی حجت ابن الحسن(ع) 75 در صد از کل هزینه تحصیلی شان پرداخت گردید
بیشتر بخوان
اپریل 15, 2023
آموزشی

توزیع کیف و لوازم التحریر برای دانش آموزان محترم بی بضاعت تحت پوشش موسسه خیریه امام جواد (ع) در افغانستان (هرات)

تأمین کیف و لوازم التحریر آینده سازان این مرز و بوم اقدامی نیک و شایسته است که از اهم برنامه های فرهنگی موسسه خیریه امام جواد علیه السلام بوده و در این زمینه دست شما نیکوکارانی را که قصد حمایت از این عزیزان را دارید به گرمی می فشاریم.
بیشتر بخوان
فبروری 18, 2023
آموزشی

گزارش مکاتب(مدارس) رسالت(هرات)

مکتب (مدرسه) پایۀ زندگی همۀ کودکانی است که امید این جهان به آنها گره خورده است. کودکانی که اگر مسیر تحصیلشان را هموار بسازیم، مسیر آینده را هموار خواهند ساخت. در دنیای پیشرفتۀ امروز، متاسفانه هنوز کودکان فقیر و محرومی را در وطن عزیزمان افغانستان می ببینیم که به دلیل کمبود مکتب (مدرسه )ویا صنوف درسی از زیباتر دیدن و زیباترساختن دنیا بازمانده اند و باز می مانند.
بیشتر بخوان