پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

گزارش معرفی مرکز فراه

مرکز خدمات درمانی امام جواد (ع) واقع در قریه یزده، در سال 1393 در زمین اهدایی و ملکیت خیریه ساخته شده و فعالیت درمانی و خدماتی این مرکز که تحت نظر موسسه خیریه امام جواد (ع) در افغانستان می باشد ، برای خدمت به مردم محروم و نیازمند افغانستان بویژه ولایت فراه آغاز گردید. این مرکز درمانی دارای یک دواخانه مجهز، بخش سونوگرافی، دستگاه اکسیژن فعال، جراحی صغیره و بخش نسایی ولادی فعال بوده که اکثر مراجعین این مرکز، بیماران نیازمند تحت پوشش خیریۀ امام جواد (ع) هستند که خدمات طبی و هزینۀ دارو و درمان ایشان رایگان می باشد.پرسنل مرکز درمانی امام جواد(ع) شامل داکتر داخله، فارمسست دواخانه، نرس، کمک قابله و خدمتکار و ساعات کاری این مرکز از .ساعت 7 .صبح الی 8 شب می باشد

لیسه خصوصی فروغ جواد (ع)

لیسه خصوصی فـروغ جـواد واقع قریه یزده ولایت فراه، منطقه پل پخته سیدآباد، در سال 1391 در زمین اهدایی و ملکیت موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) احداث، و به فعالیت آغاز نموده است. از بدو تاسیس آن، مردم محروم و نیازمند منطقه ازخدمات این مجموعه بهره مند می باشند. این مجموعه، با داشتن لابراتوار، کتابخانه، ادارۀ مجهز، میدان معیاری ورزشی مجهز به وسایل و 16 صنف درسی فعـال دردو تایم، مشغول امورات فرهنگی می باشد. این لیسه در سال جاری 1401 در تایم صبح (شیفت دخترانه) با داشتن یک صنف آمادگی، دو صنف اول، دو صنف دوم، یک صنف سوم، دو صنف چهارم، یک صنف پنجم و یک صنف ششم و در تایم بعدازظهر (شیفت پسرانه)، از صنف پنجم الی صنف دهم، مجموعا به تعداد 400 دانش آموز می شود، فعالیت می نمایند. مجموعۀ پرسنل لیسۀ خصوصی فروغ جواد(ع) در دو تایم کاری صبح و بعدازظهر اعم از مدیر، معلمان، ملازم، گارد، نگهبان، سرمعلم، مسئول مالی، می باشد، در مجموع تعداد کارمندان مکتب به 24 تن می رسد. لازم به ذکر است که شاگردان این لیسه تحت پوشش خیریۀ امام جواد (ع) بوده و تمامی هزینه های مصرفی از طرف موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) پرداخت می گردد.

کودکستان خصوصی فروغ جواد (ع)

کودکستان خصوصی فـروغ جـواد در سال 1388 واقع ناحیه سوم ولایت فراه تاسیس، و شروع به فعالیت نموده که به نام مرکز قرآنی فروغ جواد مسمی گردیده بود و در سال 1395 به نام کودکستان خصوصی فروغ جواد تغییر نام یافت. از سال 1398 در ساختمان جدید زمین اهدایی و ملکیت خیریۀ امام جواد (ع) که توسط این موسسه در منطقه قلعه ارباب واقع ناحیه سوم سرک سی و چهارم احداث گردید، مشغول فعالیت است که اکنون با دایر نمودن صنوف کودکستان، صنوف قرآنی و احکام، برای آموزش کودکان محروم، فعالیت دارد و تعداد پرسنل آن 4 نفر و تعداد شاگردان آن 22 نفرمی باشد.

دارالقرآن فروغ جواد (ع)

دارالقرآن فروغ جواد (ع) در سال 1400 در بخش قرآن و احکام، آموزش دخترانه درسه شعبه که شامل سه صنف می باشد، شروع به فعالیت نموده، شعبه اول آن در کودکستان واقع قلعه ارباب، شعبه دوم آن در مرکز درمانی امام جواد (ع) واقع در قریه یزده و شعبه سوم آن در مسجد امام بارگاه واقع در یزده شمالی بوده که مجموع دانش آموزان به 110 تن میرسد و تعداد 4 تن از معلمین زحمتکش در این مجموعه قرآنی

فعالیت می نمایند. یکی دیگر از فعالیتهای مرکز فراه، توزیع ماهانه نان برای مستحقین تحت پوشش این موسسه می باشد که هرماه مبلغ 12000 افغانی هزینه می شود.
دفتر موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) ولایت فراه
پوهنمل دوکتور مهدی “میثم”
مدیر لیسه فروغ جواد( محمد داوود دانشور)
مسئول مالی و مدیر کودکستان (حمیدالله حایل)
مربی قرآن و ناظر فرهنگی(نجیبه ناجی)