پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

کمک هزینه تحصیلی به 15 نفر ازدانش آموزان بی بضاعت توسط موسسه خیریه امام جواد ع در افغانستان(هرات)

در ادامه کمکهای فرهنگی و آموزشی موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در کشور عزیزمان افغانستان و سایرنقاط، برای دانش آموزان محترم بی بضاعت، برای 15 نفر از دانش آموزان محترم مکتب خصوصی حجت ابن الحسن(ع) 75 در صد از کل هزینه تحصیلی شان پرداخت گردید.
موسسه خیریه امام جواد علیه السلام آرزومند است که تمامی دانش آموزان این مرز و بوم، که عموما از هوش و استعدا دبالایی برخوردار می باشند، در تمامی مراحل زندگی بویژه تحصیلات خویش موفق بوده و اینده ای روشن پیش رویشان قرار داشته باشد.