پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

همیاری و امداد رسانی موسسه خیریه امام جواد علیه السلام به هموطنان آسیب دیده از زلزله هرات

امداد رسانی موسسه خیریه امام جواد ع به زلزله زده گان هرات

بسمه تعالی

بسمه تعالی
بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش زیک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار
حادثه تلخ و غمبار زلزله اخیر هرات که باعث تلفات جانی و مالی عده کثیری از هموطنان عزیزمان گردید قلوب همگان را جریحه دار نمود.
به راستی این یک امتحان الهی است تا همه مارا بیازماید که نسبت به همنوعان خویش در شرایط دشوار چه واکنشی نشان خواهیم داد. موسسه خیریه امام جواد علیه السلام که همواره در شداید و مشکلات از مردم جامعه جدا نبوده، در ساعات اولیه بروز این حادثه ناگوار و روزهای بعد، با اعزام تیم تحقیق و بررسی به ساحات آسیب دیده از جمله بشیر آباد، چاهک، نایب رفیق، سیاه آب، سربلند، سنجاب، غار موشک ها، آسیا بادک، کاریز ماروا، رباط سنگی، شیر مست، خواجه سربر، شهرک احمدی، جایه، نقره و سایر نقاط آسیب دیده شهر هرات آمادگی خویش را جهت کمک به این عزیزان اعلام و در اولویت برنامه های کاری خویش قرار داد و با هماهنگی ریاست محترم اقتصاد، مواد غذایی، لباس گرم، نان خشک، غذای گرم، خیمه و تیم مجهز صحی جهت مداوای بیماران آسیب دیده به مناطق مختلف اعزام نمود تا باشد که وظیفه ایمانی و وجدانی خویش را در قبال مردم رنجدیده هموطن خویش ایفا نموده و کمکهای شما عزیزان را به دست مستحقین واقعی رسانیده باشد. موسسه خیریه امام جواد علیه السلام معتقد است که کمکهای معیشتی برای این عزیزان کافی نیست و باید اقدامی اساسی و بنیادی برای آسیب دیدگان صورت گیرد.
همچنین موسسه خیریه امام جواد علیه السلام به فکر بیجا شدگان داخل شهر که عمدتا از طبقه کارگر می باشند نیز بوده و برای 1200 فامیل مواد غذایی و همچنین برای تعداد زیادی از خانواده های نیازمند در نقاط مختلف شهر خیمه اعطاء نموده است.
از خداوند متعال برای تمامی جانباختگان، علو درجات و برای مجروحین شفای عاجل خواستاریم.
امیدواریم در قسمت کارهای بنیادی که قرار است برای عزیزان آسیب دیده از زلزله انجام شود، همانند گذشته با موسسه خیریه امام جواد علیه السلام همکاری نمایید.
ما همواره در کنار مردم خویش بوده و هستیم
خدمتگزاران موسسه خیریه امام جواد علیه السلام