پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

معرفی دفتر مرکزی موسسه خیریه امام جواد (ع)

یکی از نیازهای جوامع بشری برای پیشبرد امور زندگی، ایجاد تشکیلات منظم و هدفمند می باشد و این تشکیلات با توجه به نوع فعالیتها و اهداف آن شکل می گیرد. در بخش خدمات خیریۀ برای اداره امور نیاز به این تشکیلات امری ضروری است.
موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) هم برای هرچه بهتر اجرا شدن خدمات خویش، دارای تشکیلات و بخشهای مختلفی می باشد که یکی از آنها دفتر مرکزی واقع شهرهرات می باشد این دفتر که در ساختمانی ۴ طبقه قرار دارد در کل به دو قسمت اداری و درمانی تقسیم می گردد و در هر قسمت بخشهای دیگری قرار دارد.
در قسمت اداری ساختمان بخشهای مدیریت، اداری، حسابداری، تحصیلداری، تدارکات، سمعی بصری، وب سایت، خدمات وامنیت فعال میباشد که همۀ این بخشها هماهنگ با هم هر یک وظایف مخصوص به خود را انجام می دهند.

بخش مدیریت

رکن اساسی هر نهاد ومجموعۀ کاری، بخش مدیریت می باشد. مدیر، نیروی محرک تمامی بخشهای ذیربط می باشد. بخش مدیریت دفتر مرکزی موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) دربین بخشهای مختلف این دفتر، بیشترین مسئولیت را به عهده دارد که از مهمترین آنها می توان به این موارد اشاره نمود :
اداره و نظارت بر تمامی امور دفتر مرکزی در هر دو قسمت اداری و درمانی.
پاسخگویی به همۀ مراجعین اعم از تحت پوشش و غیرتحت پوشش و بررسی ومطالعۀ درخواستهای ایشان.
تصمیم گیری برای قبول و یا رد درخواست های مراجعین بر اساس تصمیم کمیسیون تحقیق و هیات تحقیق محلی و ارجاع پروندۀ قبول شده به بخش اداری

شرایط پذیرش خانواده ها

 • ایتام بی سرپرست.
 • معلولینی که قادر به انجام کار نمی باشند.
 • پیرمردان و پیرزنان درمانده که منبع درآمدی نداشته باشند.
 • بیماران صعب العلاج.

بخش اداری

تمامی امور اداری مرکز و افراد معرفی شده از سوی کمیسیون تحقیق و بررسی در این بخش انجام می گیرد و پس از ثبت و تشکیل پرونده و اعطای آیدی نمبر، کارت مخصوص به هر خانواده، داده می ‌‌شود. یکی دیگر از فعالیتهای این بخش، آرشیو اطلاعات افراد در سیستم وهمچنین تهیه و ارائه آمار مورد نیاز مرکز می باشد.

بخش حسابداری

در این بخش تمامی امورمالی و حسابداری مرکز انجام می گردد.

بخش تحصیلداری و تدارکات

تحصیلداری

در این بخش از مرکز که وظیفۀ جمع آوری کمکهای نقدی سطح شهر را به عهده دارد، کارها طبق برنامه به این شکل اجرا می شود که در ابتدا با توجه به تقسیم بندی کل شهر به 12 بخش، برای صندوق ها، قلک ها و کارتهای اشتراک نقدی، توزیع و در کامپیوتر بخش مربوطه ثبت می گردد.
صندوق های توزیع شده هر سه ماه یکبار، قلکها هر زمانی که پر شد و کارت اشتراک نقدی به صورت ماهانه جمع آوری می گردد.
کمکهای کارت اشتراک با توجه به نوع کمک که شامل دسته های انفاق، صدقات، نذورات، سهمین، کفاره، و رد مظالم می باشد بعد از جمع آوری، دسته بندی و ثبت می گردد.
برنامۀ کاری این بخش به این صورت تدوین گردیده که در آخر هر ماه کارتهای اشتراک نقدی از خیرین محترم اهل کسبه و بازار جمع آوری می گردد و صندوق های صدقات خانه ها و دکان های بازار که موعد سه ماهه آنها فرا رسیده باشد، تخلیه می گردد. قلک های توزیع شده به خانه ها و دکانها، پس از پرشدن توسط شخص کمک کننده، به بخش تحصیلداری دفتر مرکزی تحویل می گردد. هرماه همۀ کمکهای جمع آوری شده پس از دسته بندی و ثبت در سیستم، تحویل بخش حسابداری و امورمالی میگردد.

تدارکات

این بخش وظیفه دارد همۀ ملزومات مورد نیاز مرکز و همچنین مواد و لوازمی را که بین افراد تحت پوشش توزیع می گردد، تهیه و خریداری نماید و در اختیار بخش مربوطه قرار دهد.

بخش سمعی بصری و وب سایت

سمعی بصری

این بخش با حضور در محل فعالیتهای موسسه عکسها و فیلمهای لازم را تهیه و در کامپیوتر بخش مربوطه دسته بندی، نام گذاری و ثبت می نماید و در هنگام ضرورت، عکسها و فیلمهای مورد نیاز را ویرایش نموده و به بخش وب سایت موسسۀ تحویل می نماید تا در موارد لازم استفاده شود.

وب سایت

این بخش وظیفۀ اطلاع رسانی فعالیتهای موسسۀ خیریۀ و ارائۀ اطلاعات برای کمکهای نقدی آنلاین خیرین خارج از کشور را در اینترنت به عهده دارد.

بخش درمانی

بخش خدمات درمانی در مرکز شماره یک (واقع طبقه دوم دفتر موسسه ) جهت رفع نیاز خانواده های محترم نیازمند به دارو و درمان ایجاد شده، همه روزه با ارائه خدمات طبی در خدمت محرومان جامعه بویژه قشر ضعیف و مستمند می باشد.

بخش معاینه و درمان

 • داخله عمومی
 • تخصص داخلی
 • جراحی عمومی و صغیره
 • نسایی ولادی
 • مغز و اعصاب
 • ارتوپدی
 • چشم
 • جلدی
 • دندانپزشکی
 • تزریقات و پانسمان
 • داروخانه

بخش تشخیصیه

 • لابراتوار مجهز
 • سونوگرافی
 • اکوکاردیوگرافی

بیماران محترم با مراجعه به این مرکز، توسط دکتران متخصص که در بخشهای مختلف درمانی خدمت می کنند، معاینه گردیده و بعد از تشخیص دقیق نوع بیماری، تداوی لازم برای آنان صورت می گیرد.

نکته : بیماران محترم نیازمند به سایر بخشهای تشخیصیه و خدمات درمانی مانند : آندوسکوپی، دیالیز، سی تی اسکن، ام آر آی، فیزیوتراپی، گراف مغزی، و… که در مرکز درمانی موسسه خیریه امام جواد ع موجود نباشد، به همکاران خارج از مرکز معرفی شده و کلیه هزینه های درمانی آنان توسط موسسه پرداخت می گردد.