پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

مراسم اعطای پایان نامه های دوره چهارم آموزش خیاطی موسسه خیریه امام جواد (ع) افغانستان – (هرات)


در جهت گسترش و حمایت از فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی برای نیازمندان افغانستان، و درراستای ایجاد اشتغال و خود کفایی خانواده های محترم بی بضاعت، چهارمین دوره آموزشی خیاطی ویژه خواهران گرامی، به پایان رسید.
به هریک از عزیزانی که در این دوره ششماهه آموزشی شرکت نموده و در امتحانات تئوری و عملی کامیاب گردیدند، پایان نامه و یک پایه چرخ خیاطی اعطاء می گردد. موسسه خیریه امام جواد علیه السلام امید وار است که این عزیزان بتوانند بعد از فراغت از این آزمون، منبع در امدی جهت امرار معاش خویش و خانواده های محترم شان داشته باشند.