پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

توزیع وجه نقد برای ایتام محترم تحت پوشش موسسه خیریه امام جواد (ع)، با مساعدت مالی نیکوکارگرامی، حکیم جان کریمی (هرات)

توزیع وجه نقد برای ایتام محترم تحت پوشش

بسمه تعالی
نخواهی که باشد دلت دردمند   دل دردمندان برآور زبند
ره نیک مردان آزاده گیر چو ایستاده ای دست افتاده گیر
یتیم نوازی و دلجویی از محرومان، شیوه پیشوای صالحان، حضرت علی علیه السلام بوده و بر ما لازم است تا با تأسی از بزرگان دین بر این امر مهم همت نموده و یتیمان جامعه را در بر گیریم؛ تا در هیاهوی مشکلات زندگی به فراموشی سپرده نشوند و اگر نمی توانیم جای خالی پدر را برایشان پر کنیم، گهگاهی تکیه گاه و نقطه امیدی برای این عزیزان باشیم.
موسسه خیریه امام جواد علیه السلام، ابراز سپاس و قدردانی می نماید از نیکوکاران محترمی که در این ایام از ایتام محترم جامعه دلجویی نموده و با اهدای تحایف نقدی و غیر نقدی باعث مسرت و دلخوشی این عزیزان می گردند.
همزمان با میلاد با سعادت امام علی علیه السلام، با مساعدت مالی نیکوکار ارجمند، حکیم جان کریمی برای تمامی ایتام تحت پوشش موسسه خیریه امام جواد علیه السلام، وجوه نقدی اعطاء گردید.
خداوند متعال از این عزیزان به احسن وجه قبول بفرماید.