پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

پرداخت آنلاین برای خیرین خارج از کشور

پرداخت آنلاین سایت موسسه خیریه امام جواد (ع) به زودی فعال می شود.

نوع کمک

نوع مصرف