پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

گزارش ساخت سوله برای گدام ذغال موسسه خیریه امام – جواد (ع) هرات- افغانستان

ساخت سوله برای انبار ذغال موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع)، به تاریخ 1401/06/16 برای حفاظت و جلوگیری از بارش برف و باران به ذغال ها که امانت مردم است، تا موقع توزیع برای نیازمندان کیفیت آن حفظ شود.