پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

گزارش تداوی بیماران در خارج از کشور، با کمک موسسه خیریه امام جواد (ع)

کودک پنج ساله ای که تحت پوشش موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) در افغانستان می باشد دچار حالات و ناراحتی هایی در ناحیه سر خود شده بود، بعد از مراجعه به دکتران مختلف، نظر متخصصان در هرات بر این بود که احتمالا غده ای داخل مغز این طفل وجود دارد، نظر به نبود امکانات پزشکی و دستگاه های پیشرفته تشخیصیه در کشور و موقعیت غده نزدیک رشته های عصبی، مریض باید فورا برای تداوی به خارج از کشور اعزام می شد، به خاطر تعهد این موسسه در قبال مریضان، بویژه اطفال مریض و نیازمند افغانستانی، اقدامات فوری جهت اعزام نامبرده به کشور پاکستان انجام شد و به تاریخ 1401/07/18 به اتفاق والدین خویش رهسپار گردید. بعد از اقدامات تشخیصی و معاینات دقیق توسط متخصصان پاکستانی در شهر اسلام آباد، مشخص گردید که این کودک، به لطف خداوند هیچ مشکلی نداشته و خبری از غده یا توده ای در داخل سر نیست و این طفل کاملا صحت دارد.