پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

گزارش بخش مشاوره خانواده، واقع در مرکز درمانی شماره یک موسسه خیریه امام جواد (ع) – افغانستان – (هرات)


پاره ای از مشکلات خانوادگی و اجتماعی ریشه در مسائل روانشناسی و رفتاری دارد؛ چه بسیار خانواده هایی که اگر بعضی از مطالب جزئی را در برخورد با یکدیگر رعایت می کردند، بسیاری از گرفتاریهای بزرگ و لاینحل بوجود نمی آمد و به آسانی قابل حل و فصل بود. یکی از خدمات اجتماعی و مهمی که موسسه خیریه امام جواد (ع) برای خانواده های محترم تحت پوشش ارائه می دهد، مشاوره روانشناسی می باشد.
در این بخش، مشاورین مجرب با استماع صحبتها و مشکلات مراجعین محترم، پس از کنکاش و جستجو در زمینه مورد نظر، برای پیدا کردن راه حل برون رفت از آن، نظریات ارزشمند و کارگشایی ارائه می دهند.
این بخش در مرکز خدمات درمانی شماره یک موسسه خیریه امام جواد(ع) فعالیت دارد.