پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

پروژه آبرسانی به قریه جعفر آباد، با کمک موسسه خیریه امام جواد (ع) در افغانستان (هرات)


رسیدگی به مناطق محروم از اهم برنامه های موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در افغانستان می باشد، تأمین آب آشامیدنی قریه جات اطراف برای این موسسه بسیار حایز اهمیت میباشد. ساکنین قریه جعفر آباد ولسوالی انجیل، مدتی بود که به دلیل نداشتن چاه عمیق و جایگاهی برای نصب منبع آب مشکل داشتند، به همت خیرین محترم و مساعدت موسسه خیریه امام جواد علیه السلام، در ابتدای سال 1402 هجری شمسی، حفر چاه عمیق ، پمپ سولری و جایگاه نصب منبع آب (که با بتون محکم) ساخته شده بود، در این قریه به پایه اکمال رسید و ساکنین محترم این قریه، به آب آشامیدنی سالم و 24 ساعته دسترسی پیدا نمودند.