پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

گزارش طرح جامع حامی(هرات)

هدف از طرح حامی موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع)، تأمین بیشتر خانواده های محترم تحت پوشش، از نظر اقتصادی می باشد. در این طرح، خانواده های نیازمند تحت پوشش موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در افغانستان، به نیکوکاران داخل و خارج از کشور معرفی شده وبا جلب کمک های آنان برای این عزیزان کمک های نقدی مستمری با مقدار تعیین شده را در اختیار خانواده های محترم نیازمند قرار می دهد.

این طرح به 6 بخش مختلف تقسیم می شود که شامل :

بخش 19 که توسط نیکوکاران داخل افغانستان  و برای کمک نقدی به ایتام نیازمند افغانستان تأمین می شود .

بخش 20 که توسط موسسه برای سادات محترم نیازمند تحت پوشش تأمین می شود.

بخش 23 که توسط نیکوکاران افغانستانی خارج ازکشور( مقیم هالند) برای کمک به نیازمندان افغانستان تأمین می شود.

بخش 24 که توسط نیکوکاران افغانستانی  داخل و خارج از کشور برای کمک به نیازمندان افغانستان تأمین می شود.

بخش 25 که توسط نیکوکاران داخل وخارج ازکشور برای کمک به نیازمندان افغانستان تأمین می شود.

تعداد خانواده های محترمی که از این طرح بهره مند بوده و هر ماه کمک های نقدی  بخش های فوق الذکر را از موسسه دریافت میکنند به شرحی که در بالا گذشت 145 خانوار می باشد.

از شما نیکوکاران محترمی که مایل به همکاری با موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) در این طرح می باشید خواهشمندیم با ما تماس گرفته و آمادگی و مقدار و نوع کمک خویش را مشخص نمایید.