پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

مراسم ضیافت مدد جویان محترم بنیاد خیریه پیرهرات توسط موسسه خیریه امام جوادع در افغانستان(بچه های بهشت)

موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در کشور عزیزمان افغانستان و در سایر نقاط ، همواره به عزیزانی که از نظر ظاهری معلولیت دارند ولی قلبهایی مملو از عشق به خداوند متعال و تسلیم و رضا به مقدرات وی داشته و اراده های پولادین آنان، افراد سالم را نیز به چالش می کشاند، توجه و التفات خاصی داشته است.
از برنامه های موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در ایام مختلف سال، فراهم نمودن زمینه ای برای پذیرایی و تفریح در کنار مدد جویان محترم بنیاد خیریه پیر هرات (بچه های بهشت) می باشد.
بتاریخ 24/02/1402 تمامی مددجویان عزیز(بچه های بهشت) توسط خادمان موسسه خیریه امام جواد (ع)، به شهربازی منتقل شده و بعد از تفریح و بازی که توانست گل لبخند را بر لبان قشنگ این عزیزان بنشاند، و موجب خوشحالی مضاعف خدمتگزاران موسسه خیریه امام جواد علیه السلام گردد ، به رستورانت انتقال یافتند .بعد از صرف طعام ، تمامی این عزیزان با وسایط ازقبل آماده شده توسط موسسه، به اقامتگاهشان برگردانده شدند.
خداوند متعال از بانیان خیر به احسن وجه قبول بفرماید.