پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

فراخوان کمک برای تکمیل پروژه بزرگ عام المنفعه احداث شفاخانه در اخیر بکرآباد، توسط موسسه خیریه امام جواد ع (هرات – افغانستان)

نیکوکاران مومن و خیر اندیش

جهت تکمیل پروژه بزرگ احداث این شفاخانه که درسه طبقه با امکانات مجهز در اخیر بکرآباد شهر هرات در افغانستان، واقع می باشد و ساکنین محترم مناطق بکراباد، کارته علیا و سفلی،غیزان و حومه بکرآباد، از خدمات آن بهره مند خواهند شد ، نیازمند مساعدتهای مالی شما عزیزان هستیم. به یقین که کمکهای شما ذخیره آخرت شما خواهد بود و ان شالله که مایه سلامتی وجود مبارک شما و خانواده های محترمتان باشد.