پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

خدمات موسسه برای سایر ولایات و ولسوالی های افغانستان


حس زیبای کمک به همنوعان در نهاد هر انسان آزاده ای نهاده شده است ؛ آدمی موجودی اجتماعی است و افراد جامعه اعضای یک پیکرند و نمی توانند نسبت به سرنوشت هم بی تفاوت بوده و در غم و شادی دیگران سهمی نداشته باشند.
رسیدگی به مناطق نیازمند و قریه جات و شهرهای دور دست، برنامه ای مهم و قابل توجه بوده و از جایگاهی ویژه در پروژه ها و فعالیتهای این موسسه برخوردار می باشد.در طول سالهایی که از تأسیس موسسه خیریه امام جواد(ع) می گذرد، همواره در مواقع مختلف و شرایط گوناگون، کمکهای لازم به شهرها ولسوالی ها و قریه جات اطراف ارسال گردیده است که به جرات می توان گفت، خدمات موسسه خیریه امام جواد (ع) برای نیازمندان افغانستان، به موقع و حیاتی بوده است. کمکهای فوق العاده این موسسه به سایر ولایات شامل: کمک های معیشتی، فرهنگی، نقدی ودرمانی می باشد.

ولایت نیمروز(ده مرده ها، دشت کریم کشته، دل آرام، کنگ، شورگی)

ولایت فراه (ولسوالی های سمور، بورخم ،درگ، جوین وگلستان)

ولایت بلخ (مزارشریف و شبرغان)

ولایت هلمند (ولسوالی گرشک)

ولایت بدخشان

ولایت خوست

ولسوالی پشتون زرغون(منطقه زمان آباد)

امیدواریم که در آینده با کمک های شما نیکوکاران محترم، بتوانیم خدمات ارزنده ای به مناطق یادشده وسایر مناطق محروم کشور عزیزمان افغانستان داشته باشیم.