پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

توزیع پول نقد و نان برای خانواده های محترم نیازمند ساکن منطقه رباط گرازان (اطراف شهر هرات)

توزیع نان و پول نقد برای نیازمندان افغانستانی

بسمه تعالی
هموطنان گرامی، در این روزهای سرد و مشکلات اقتصادی خانواده های محترم، علی الخصوص آن عده از عزیزانی که ساکن مناطق محروم و دور افتاده از شهر قرار دارند نیازمند توجه و رسیدگی بیشتر می باشند؛ کمکهای ما هر چقدرناچیز باشد، می تواند برای بسیاری از خانواده های بی بضاعت حائز اهمیت بوده و موجب تأمین چند وعده غذایی برای خود و فرزندانشان خواهد بود.
با عنایت پروردگار متعال و مساعدت نیکوکاران گرامی، به تاریخ 28/11/1402 توسط خدمتگزاران موسسه خیریه امام جواد علیه السلام، برای خانواده های محترم نیازمند ساکن منطقه رباط گرازان شهر هرات که اکثرا بی سرپرست و یا عائله مند می باشند، پول نقد و نان توزیع گردید. چنانچه شما عزیزان نیز تمایل به کمک به خانواده های ساکن مناطق اطراف شهر را داشته باشید می توانید با خادمان موسسه خیریه امام جواد علیه السلام به تماس شوید.