پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

توزیع پول نقد، نان و گوشت تازه گوسفند برای تمامی خانواده های محترم تحت پوشش- در افغانستان (هرات)

در ادامه کمکهای مستمر معیشتی برای خانواده های محترم نیازمند تحت پوشش موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در افغانستان، برای تمامی این عزیزان، پول نقد، نان و گوشت تازه گوسفند توزیع گردید. این کمکها توسط موسسه خیریه امام جواد (ع)درمقاطع مختلف ادامه داشته و به لطف خداوند متعال طوری برنامه ریزی می شود که خانواده های محترمتحت پوشش موسسه خیریه امام جواد (ع) از تمامی کمکها بموقع بهره مند گردند.