پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

توزیع مواد معیشتی کامل برای خانواده های محترم تحت پوشش موسسه خیریه امام جواد (ع) ولایت جوزجان (شبرغان)


با عنایات خداوند متعال و کمک نیکوکاران ارجمند، در سلسله کمکهای موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در افغانستان، که همواره کمکهای نوعدوستانه این موسسه، برای خانواده های محترم بی بضاعت صورت می گیرد، برای 43 فامیل محترم ساکن شبرغان، مواد غذایی کامل شامل : آرد،(یک کیسه 50 کیلویی)  روغن 10 لیتری، (یک عدد) ماکارانی (5 کیلو) ، لوبیا سرخ، ( سه و نیم کیلو) چای، (یک کیلو ) رب، (سه قوطی ) و برنج 24 کیلویی (یک کیسه) ، توزیع گردید. موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در داخل و خارج از افغانستان، همیشه آماده دریافت کمکهای شما مردم شریف و مومن هموطن، جهت رساندن به نیازمندان افغانستان می باشد.
اگر کمکهای شما مومنین به موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در افغانستان و یا خارج از افغانستان نباشد، بدون شک هیچ پروژه ای عملی نخواهد گردید.