پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

توزیع مواد غذایی کامل ویژه ماه مبارک رمضان سال 1402 توسط موسسه خیریه امام جواد (ع) هرات – افغانستان


خانواده های محترم تحت پوشش و غیر تحت پوشش در طول سال از کمکهای مختلفی که موسسه خیریه امام جواد(ع) در اختیارشان قرار می دهد بهره مند می شوند از جمله کمک معیشتی که در طول سال چهار نوبت برای این عزیزان توزیع می گردد.
در اغاز ماه مبارک رمضان، بسته های کامل غذایی شامل: برنج . روغن . چای . شکر . نخود و لوبیا برای خانواده های محترم تحت پوشش و نیز عزیزانی که تحت پوشش مستمر خیریه نیستند ولی بصورت مقطعی از این کمکها مستفید می شوند توزیع می گردد.
بتاریخ 26/12/1401 برای عموم نیازمندان محترم، بسته های ویژه غذایی فوق الذکر توزیع گردید.