پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

توزیع غذای گرم برای بیش از 600 نفر از خانواده های محترم تحت پوشش موسسه خیریه امام جواد(ع) در افغانستان (هرات)


توزیع غذای گرم برای نیازمندان تحت پوشش موسسه خیریه امام جواد (ع) چه در داخل و چه درخارج از افغانستان همواره مورد توجه این موسسه بوده و علاوه بر هزینه های ختم قرآن که توسط نیکوکاران صرف اطعام فقیران می شود، عده ای از مومنین عوض برگزاری جشن عروسی، هزینه آن را صرف توزیع غذای گرم برای نیازمندان می نمایند. موسسه خیریه امام جواد (ع) آمادگی خویش را جهت دریافت کمکهای شما عزیزان جهت توزیع غذای گرم به مناسبت های مختلف در جهت اطعام نیازمندان در افغانستان و سایر نقاط اعلام می دارد.
چه نیکو و پسندیده است که عزیزانی از غذای گرم بهره مند شوند که در طول ماه ها غذای مناسبی برای خوردن ندارند.
بتاریخ 04/03/1402 برای بیش از 600 نفر از خانواده های محترم تحت پوشش، غذای گرم توزیع گردید.