پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

توزیع آرد، گوشت گوسفند و پول نقد برای خانواده های محترم تحت پوشش موسسه خیریه امام جواد (ع) ساکن حومه شهر هرات، افغانستان


تأمین مواد معیشتی برای خانواده های محترم تحت پوشش موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در افغانستان از جمله کارهای اساسی و مهم بوده که در هر فصل از سال بصورت عمومی انجام می شود.
و همچنین در سایر ایام سال کمکهای دیگری علاوه بر توزیع های مستمر، برای خانواده های محترم نیازمند در افغانستان صورت می گیرد.
بتاریخ 1402/02/28 برای عزیزانی که ساکن حومه شهر می باشند، مواد معیشتی شامل : آرد، گوشت تازه گوسفند و پول نقد توزیع گردید.