پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

برگزاری نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد نجیب الله انوری (مشهد)

موسسه خیریه امام جواد علیه السلام از بدو تأسیس توجه خاصی به امور فرهنگی و ادبی جامعه داشته است.
یکی از این امور، برگزاری نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد نجیب الله انوری، یک تن از هنرمندان افغانستانی می باشد که تاکنون چندین نمایشگاه از اثار هنری این استاد برجسته در کشور مان برگزار شده بود و در همین اواخر به تاریخ 1401/10/28 در شهر مشهد مقدس نیز با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و مساعدت مؤسسه خیریه امام جواد علیه السلام، آثار زیبای این هنرمند فرزانه به نمایش گذاشته شد که مورد استقبال عموم مردم، بویژه مهاجرین محترم مقیم مشهد قرار گرفت.