پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

برگزاری مراسم جشن عروسی 7 زوج جوان توسط موسسه خیریه امام جواد ع در طی برج ثور- افغانستان (هرات)


ازبرنامه های انسان دوستانه موسسه خیریه امام جواد (ع) در داخل و خارج از افغانستان، آسان سازی امر ازدواج است؛ازدواج از سنتهای زیبای نبوی و از مسایل موکد در دین مبین اسلام می باشد. برکسی پوشیده نیست که بدون تشکیل خانواده و ازدواج، زندگی سر و سامان نداشته و آرامش لازم در وجود انسان پدیدار نمی شود. طبق آیه شریفه قرآن کریم ( ازآیات قدرت خداوند متعال آفرینش همسر است برای انسان تا درکنار وی به آرامش لازم برسیم ) ؛ برگزاری مراسم عروسی جوانان محترم آبرومند به صورت انفرادی و کاملا محرمانه، از برنامه های موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در داخل و خارج از افغانستان بوده و در طی برج ثور سال جاری، مراسم جشن عروسی 7 نفر از جوانان عزیز نیازمند افغانستانی، با کمک موسسه خیریه امام جواد علیه السلام برگزار گردید.