پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

گزارش ساخت 15 واحد مسکونی ویژه ایتام، توسط موسسه خیریه امام جواد (ع) افغانستان -بازار خوش (هرات)

در ادامه سلسله فعالیت های اجتماعی و عمرانی موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) برای ایتام نیازمند افغانستانی، به تعداد 15 واحد مسکونی جدید برای این عزیزان ساخته شده و آماده تحویل به ایتام محترم تحت پوشش موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) می باشد. این مجتمع واقع منطقه بازار خوش، عقب تکیه خانه عمومی میرزاخان بوده و هر کدام از این واحد ها دارای یک اتاق خواب، یک پذیرایی، آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی می باشد.