پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

موسسه خیریه امام جواد (ع) افغانستان با ایجاد کارگاه خیاطی برای خواهران نیازمند (هرات ) ایجاد اشتغال نموده است.

اشتغال زایی و خودکفایی خانواده های محترم نیازمند افغانستان، از اهداف مهم موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) می باشد، برهمین مبنا این موسسه سعی در ایجاد کارگاه های مختلف ویژه خواهران نیازمند داشته و به لطف الهی تا کنون موفقیت های بزرگی داشته است. پیشینه ایجاد کارگاه خیاطی این موسسه مربوط می شود به سال 1385 ولی متاسفانه بعد از چند سال فعالیت، این پروژه بنا به دلایلی متوقف گردید و به لطف خداوند متعال و همیاری نیکوکاران گرامی دوباره این کارگاه خیاطی در طبقه اول ساختمان دفتر مرکزی این موسسه در شهر هرات فعال گردید . این کارگاه در سال 1397 هجری شمسی آغاز به فعالیت نموده و تا کنون توانسته است برای 60 نفر از خواهران گرامی، مهارتهای لازم تئوری و عملی خیاطی را آموزش داده و در پایان دوره، یک پایه چرخ خیاطی و پایان نامه دوره خیاطی را به ایشان اعطا نموده است.