پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

گزارش ساخت 58 واحد مسکونی شهرک بهارستان (هرات)

پروژه های عمرانی موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) سهم بزرگی در رفع معضل مسکن و سرپناه بینوایان افغانستان ایفا می نماید. یکی از نیازهای های مهم و ضروری انسانها داشتن سرپناه و مسکن بوده که بدون آن زندگی ممکن نیست. از سالهای نخست تاسیس این نهاد مردم محور، کارهای عمرانی بسیاری صورت گرفته که عام المنفعه بوده و توانسته است مصدر خیر و خدمت برای عامه مردم شریف جامعۀ مان باشد. با وضعیت اقتصادی کشور عزیزمان افغانستان، و بیکاری و عدم توان خرید یا اجاره مسکن توسط افراد فقیر ونیازمند جامعه، این مسئله معضل بزرگی برای مردم ما بوده و با چالش جدی در این امر مواجه هستند.
محرومان جامعه، چاره ای ندارند جز اینکه در اماکن بسیار خراب که هیچ امکاناتی نداشته زندگی کرده و مجبور هستند به هر نحوی که شده شب را به صبح برسانند. در راستای اجرای اهداف بلند مدت موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع)، در ساخت مسکن و سرپناه برای نیازمندان جامعه بویژه خانواده های های محترم نیازمند مسکن در افغانستان
این موسسه با احداث شهرک مسکونی بزرگ امام جواد (ع) در منطقه کارته بهارستان، که برای نیازمندان افغانستانی می باشد، 58 خانواده را در این منطقه سرپناه داده و مشکل شان را در قسمت مسکن، مرتفع نموده است.
این مجموعه واحدهای واقع در محل مجتمع مسکونی امام جواد (ع) در منطقه کارته -سرک بهارستان مقابل آنتن مخابراتی – جاده باغ کرباسی ها انتهای جاده، اعمار گردیده است.
واحد های این مجموعه هرکدام دارای دو اتاق خواب، یک پذیرایی، آشپزخانه، حمام وسرویس بهداشتی می باشد
این شهرک به زودی شاهد افتتاح مسجد، مرکز خدمات درمانی، دارالقرآن و مهد کودک خواهد بود