پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

گزارش توزیع کفش و پوشاک برای ایتام (هرات)

چو بینی یتیمی سرافکنده پیش مده بوسه بر روی فرزند خویش
یتیم ار بگرید، که نازش خرد؟ و گر خشم گیرد، که بارش برد
چه زیبا و پسندیده است، ما انسانها، همانطوری که به فکر پوشاک و لباس مناسب فصل، برای خود و فرزندان خویش هستیم، نگاهی هم به عزیزانی
داشته باشیم که پدران خویش را ازدست داده اند و سرپرست و غم خواری ندارند تا در مشکلات زندگی یاریشان نماید.
خصوصا در فصل سرما ویخبندان، ودرکشور محروم افغانستان که نیاز مبرم به کفش و لباس مناسب دارند و دوست دارند که ازاین نیاز پیش پا
افتاده ولی مهم که دست یافتن به آن برای برخی از افراد آسان ولی برای بینوایان بسیار دشوار می باشد بهره مند باشند.
اما این درد آور است که کسی به فکرشان نباشد و مجبور باشند با پای برهنه و یا با کفشهای نامناسب در سرمای کوچه و خیابان قدم بزنند.
موسسه خیریه امام جواد علیه السلام، همواره سعی در یتیم نوازی و دلجویی از اقشار نیازمند جامعه داشته و در این برهه زمانی که رکود
اقتصادی بر تمامی جهان بویژه کشور عزیزمان سایه افکنده، با کمک شما خیرین برای تمامی اطفال و کودکان یتیم تحت پوشش این موسسه، کفش، جمپر و ژاکت، برای فصل سرد زمستان تهیه نموده و به تاریخ 12/09/1401 برای این عزیزان اهداء شد.