پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

گزارش توزیع مواد معیشتی (قلعه نو)

از ابتدای تأسیس و شروع فعالیت موسسه خیریه امام جواد(ع) که یک موسسه مردم نهاد افغانستانی می باشد، توجه به مناطق دور دست و محروم از اهمیت خاصی برخوردار بوده و خدمتگزاران این موسسه نیز خدمات و کمک های مورد نیاز این عزیزان را در هر شرایط و به موقع به دست مستحقان رسانیده اند.
نیازمندان محترم تحت پوشش وغیر تحت پوشش ولایت بادغیس (قلعه نو) نیز مانند سایر خانواده های محترم در سایر ولایات زیر پوشش این موسسه، بطور مستمر از کمک های این موسسه بهره مند می گردند.
درآستانه فصل زمستان، به تاریخ 1401/10/10 مواد معیشتی کامل که شامل : برنج _ روغنچای شکر _ نخود و لوبیا گوشت تازه نان گرم وذغال، برای خانواده های محترم نیازمند تحت پوشش وغیر تحت پوشش این موسسه انجام شد .