پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

جلسه مشورتی بررسی راهکارهای اقتصادی موسسه خیریه امام جواد(ع)

مشورت وهم فکری با دیگران، در حقیقت استفاده از تجارب و دانش آنان است. ایجاد اشتغال برای خود کفایی خانواده های محترم تحت پوشش نیز از آرمانهای موسسه خیریه امام جواد (ع) در افغانستان و سایر نقاط بوده و به همین منظور، این موسسه در صدد جلب نظرات و راهکارهای مناسب برای فعالیت های بیشتر اقتصادی و تولیدی به منظور نیل به هدف بزرگ خود کفایی نیازمندان محترم می باشد. موسسه خیریه امام جواد (ع) برای استفاده از نظرات تاجران محترم و فعالان اقتصادی، جلساتی تحت عنوان گردهمایی مشورتی راهکارهای اقتصادی خیریه دایر نموده و اعضای شرکت کننده در این جلسات، نظرات تخصصی و راهکارهای کار گشا برای رشد بیشترفعالیتهای اقتصادی و کار آفرینی موسسه بیان می دارند و قرار است جلسات فوق ادامه یافته وطرح های پیشنهادی و پروپوزل های مربوطه به متخصصین اجرایی هر پروژه تحویل داده شده، تا به لطف الهی، باعث رونق اقتصادی برای نیازمندان تحت پوشش و نیز زمینه ای برای سرمایه گذاری های کلان و به تبع آن ایجاد اشتغال برای عموم مردم عزیزمان گردد. ان شاالله