پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

توزیع بسته های کامل معیشتی به نیازمندان محترم ولایت جوزجان (شبرغان)


در ادامه کمکهای نوعدوستانه موسسه خیریه امام جواد علیه السلام به مردم بی بضاعت سایر ولایات افغانستان، برای 44 خانوار تحت پوشش منطقه شبرغان، که توسط همکار گرامیمان حاجی محمد عارف جان نبی زاده در شهر مزار شریف ، سروی شده اند و از نظر این موسسه تایید می باشند ، بسته های کامل معیشتی شامل: آرد_ برنج _ روغن_ ماکارانی _ شکر_ و چای سبز توزیع گردید.
برای کمک رسانی بیشتر به سایر هموطنان عزیزمان در جای جای وطن عزیزمان، نیازمند کمکهای مؤمنانه شما گرامیان هستیم.