پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

موسسه خیریه امام جواد(ع) افغانستان-توزیع گوشت برای تمامی خانواده های نیازمندتحت پوشش در شهر هرات

گوشت کمک نیازمندان

بسمه تعالی
موسسه خیریه امام جواد علیه السلام که یک موسسه فعال و پویا در عرصه کمک رسانی به نیازمندان افغانستان می باشد، به تمامی ابعاد زندگی خانواده های بی بضاعت افغانستان توجه و التفات ویژه ای دارد.
تأمین مواد معیشتی خانواده های نیازمند افغانستانی چه در داخل و یا خارج از کشور در اولویت کاری موسسه خیریه امام جواد علیه السلام قراردارد این موسسه همواره آماده دریافت کمکهای شما مردم عزیز برای نیازمندان افغانستان بوده و آرزومند است که روزی برسد که دیگر در جامعه عزیزمان هیچ نیازمندی وجود نداشته باشد..
در طول سال چندین نوبت گوشت تازه گوسفند بین نیازمندان افغانستانی توزیع می گردد، به تاریخ 19/05/1402 برای تمامی نیازمندان تحت پوشش موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در افغانستان، گوشت تازه گوسفند توزیع گردید. موسسه خیریه امام جواد علیه السلام افغانستان نهادی مردمی است که عزمی راسخ برای خدمت به هموطنان بی بضاعت افغانستانی دارد.