پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

موسسه خیریه امام جواد(ع) افغانستان، توزیع نان برای نیازمندان تحت پوشش درتمامی مناطق زیر پوشش شهر هرات

توزیع نان برای نیازمندان افغانستان

بسمه الرزاق
در طول سال برای کمک به خانواده های محترم نیازمند تحت پوشش موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در افغانستان و خارج از افغانستان، مواد معیشتی از جمله نان توزیع می شود.
خانواده های محترم تحت پوشش موسسه خیریه امام جواد علیه السلام خصوصا در افغانستان، بعضا به نان خشک شب و روز خود محتاج می شوند، چون نیروی کاری ندارند و حتی کسانی که کارکن هم داشته باشند، جایی برای کار نبوده و کارگری هم در تمام طول هفته وجود ندارد. و یقینا وقتی زمینه امرار معاش نباشد، عملا زندگی فلج خواهد بود.
و در چنین شرایطی حتی تأمین چند وعده نان خشک هم برای این عزیزان کمک بزرگی خواهد بود.
موسسه خیریه امام جواد علیه السلام افغانستان، در ابتدای ماه محرم سال 1402 شمسی، برای تمامی خانواده های محترم نیازمند، نان توزیع نمود.