پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

معاینه و تداوی رایگان معلولین عزیز بنیاد خیریه پیرهرات (بچه های بهشت) توسط تیم سیار صحی موسسه خیریه امام جواد (ع)(هرات)

تداوی معلولین عزیز بنیاد خیریه پیر هرات توسط داکترا موسسه خیریه امام جواد (ع)

بسمه تعالی
گرچه معلولم ولی اندیشه ام معلول نیست هیچ مجهولی برای فکر مـن مجهول نیست
اهل فکر و همت و شور و شعور و کوششم داوری نادرست درباره ام مقبول نیست
خدارا سپاس می گوییم که هر چند گاه می توانیم به دیدار عزیزانی برویم و از آنان دلجویی نماییم که خداوند متعال نگاه ویژه ای به آنان دارد؛ از همین رو آنان را مورد امتحان ویژه خویش قرار داده و بسیار دوستشان دارد .
موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و در آستانه عید سعید فطربا اعزام تیم سیار صحی به بنیاد خیریه پیرهرات (بچه های بهشت) اقدام به معاینه و تداوی این فرشتگان زمینی نمود.
شما نیکوکاران محترم چنانچه تمایل به کمک به این عزیزان دارید می توانید با موسسه خیریه امام جواد علیه السلام به تماس شوید.