پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

(ساخت یک باب خانه مسکونی برای خانواده نیازمند در افغانستان، (کابل

در ادامه سلسله کمکهای عمرانی موسسه خیریه امام جواد علیه السلام برای نیازمندان
یک باب خانه مسکونی برای یک تن از خانواده های ویژه تحت پوشش موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در شهرکابل احداث گردید. این خانه با حمایت بانیان گرامی از کشور امریکا و افغانستان ساخته شده است؛ که دارای دو اتاق، آشپزخانه و سیستم مکمل بهداشتی می باشد. با اظهار سپاس از بانیان گرامی که ما را در این امر خیر یاری رساندند.