پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

خدمات اجتماعی موسسه خیریه امام جواد (ع) به قریه مالان هرات- افغانستان


از برنامه های مهم موسسه خیریه امام جواد(ع) در مناطق محروم افغانستان بویژه قریه جات اطراف شهر هرات، حفر چاه عمیق و سایر خدمات عام المنفعه ی اجتماعی می باشد.
یکی از مناطقی که خدمات شایان ذکر در آن انجام گردیده است، مسجد حضرت ابوذر غفاری (ره) واقع در قریه مالان – رباط غلام علی ها می باشد که یک حلقه چاه عمیق در آنجا حفر گردیده و همچنین شیشه های این مکان مقدس توسط موسسه خیریه امام جواد (ع) نصب و تکمیل شده است.