پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

توزیع 30 مورد جهیزیه برای نو عروسان محترم تحت پوشش و غیر تحت پوشش موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در شهر( هرات)

توزیع 30 مورد جهیزیه برای نو عروسان نیازمند افغانستان

بسمه تعالی
یکی از دغدغه های مهم جوانان عزیز کشور مان مسأله ازدواج و تأمین هزینه ها و وسایل زندگی مشترک می باشد.
بنابر سفارشات قرآن کریم و احادیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله، بر تمامی مسلمین فرض است تا در این امر خدا پسندانه
همت جدی نموده و دست به دست هم بدهند تا ان شاالله این معضل از جامعه ما رخت بر بندد و تمامی جوانان عزیزمان تشکیل خانواده بدهند و سر و سامان بگیرند.
با عنایت پروردگار متعال و به میمنت اعیاد مبارک شعبانیه، از طرف موسسه خیریه امام جواد علیه السلام برای 30 نفر از نو عروسان محترم نیازمند در شهر هرات جهیزیه و اسباب کامل زندگی اعطاء گردید.
امیدواریم که این کار خدا پسندانه زمینه ای بشود برای همگانی شدن کمک به زوجهای محترم نیازمند چرا که بسیاری از جوانان عزیز هموطن ما سالهای طولانی بخاطر عدم تأمین اسباب زندگی نمی توانند زندگی مشترک خویش را آغاز نمایند.
خداوند متعال از بانیان محترمی که در تهیه وسایل و جهیزیه مورد نیاز این زوجهای گرامی قدمی برداشته اند به لطف و کرمش قبول بفرماید.