پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

توزیع 110 تخته کمپل برای خانواده های نیازمند افغانستان – هرات


یکی از برنامه های موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در فصل سرما توزیع کمپل برای نیازمندان افغانستان می باشد. از ابتدای سال جاری در چند نوبت کمپل برای نیازمندان محترم در شهرهای هرات و مشهد مقدس توزیع گردید و در توزیع جدید که به تاریخ 1401/11/06، با مساعدت مالی نیکوکار محترمه، سرکار حاجیه خانم عطایی انجام شد، مشکل بسیاری از نیازمندان مرتفع شده و با این عمل خدا پسندانه ایشان، بسیاری از خانواده های پر جمعیت نیازمند که تحت پوشش موسسه می باشند، بتوانند در شبهای سرد تا حدودی از سرما محفوظ بمانند و دعا گوی شما خیرین گرامی خواهند بود هموطنان نیازمندتان چشم براه عنایات مالی شما خوبان هستند تا بتوانند شبهای سرد را با خاطری آسوده به صبح برسانند..