پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

توزیع کمکهای معیشتی برای قریه جات آسیب دیده از زلزله توسط موسسه خیریه امام جواد (ع) با مساعدت مالی انجمن فریبورگ سوئیس

کمک مواد غذایی به زلزله زدگان افغانستان

بسمه تعالی
موسسه خیریه امام جواد علیه السلام یک نهاد مردمی است و همیشه با کمکهای نیکوکاران عزیز تمویل شده و پروژه های اجرایی این موسسه همه دست مایه حمایتها و اعتماد مردم عزیزمان نسبت به این نهاد می باشد.
برای همیاری با ساکنان مناطق آسیب دیده از زلزله در شهرهرات،انجمن افغانهای فیبورگ سوئیس یکی از موسسات نوعدوست می باشد که در این شرایط حساس به یاری مردم هموطن ما رسید؛ ضمن تشکر از کمکهای به موقع و ارزشمند این عزیزان به مردم نیازمند افغانستان، که در قالب بسته های کامل مواد غذایی و پول نقدی تقدیم نیازمندان گردید٬ و قدمی بزرگ در کاهش مشکلات معیشتی این عزیزان برداشته شد؛ خواهشمندیم کما کان با کمکهای انساندوستانه خویش همیار مردم رنجدیده افغانستان باشند.