پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

توزیع مواد معیشتی و لباس زمستانی برای خانواده های محترم تحت پوشش حومه شهر هرات

لباس زمستانی و مواد معیشتی برای نیازمندان

بسمه تعالی
همه ساله در اغاز فصل سرما برای تمامی خانواده های محترم تحت پوشش موسسه خیریه امام جواد علیه السلام، لباس گرم توزیع می شود.
برای خانواده های محترم تحت پوشش حومه شهر نیز بتاریخ 21/10/1402 لباس مناسب فصل زمستان، گوشت گوسفند و آرد توزیع شد.
موسسه خیریه امام جواد علیه السلام تمام سعی و تلاش خودرا معطوف رسیدگی به هموطنان نیازمند نموده و بر این عقیده مصمم است که همواره باید درصدد رفع محرومیت از جامعه عزیزمان افغانستان بوده و از تمام نیکوکاران گرامی که همیار موسسه خیریه امام جواد علیه السلام می باشند نیز مجدانه خواهشمند است که در این فصل سرد و کمبود امکانات، بیشتر به فکر هموطنان خویش باشند.
بسیاری از کودکان و بیوه زنان وسایل گرما زا ولباس مناسب زمستان ندارند؛ بر ما و شماست تا همت نموده و بیاد این عزیزان باشیم.
خدمتگزاران موسسه خیریه امام جواد علیه السلام با افتخار اعلام می دارند که آماده دریافت انواع کمکهای شما برای رساندن به مستحقین واقعی می باشند. خداوند به شما جزای خیر عنایت بفرماید.