پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

توزیع لباس زمستانی برای خانواده های نیازمند تحت پوشش موسسه خیریه امام جواد (ع) _هرات

بسمه تعالی
امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند: مَن کَسی مؤمِناً کَساهُ اللهُ مِنَ الثّیابِ الخُضرِ. هر کس مؤمن (برهنه ای) را بپوشاند، خداوند او را با جامه های سبز (بهشتی) می پوشاند.
دستهارا باز در شبـــهای ســـرد هــــــا کنید ای کودکان دوره گـرد

مژدگــانی ای خیابان خوابــــــــها می رسد ته مانده ی بشقابــــها

نیازمندان جامعه چشم انتظار کمکهای شما نیکوکاران محترم می باشند.
خانواده های محترم بی بضاعت دوست دارند تا در فصل زمستان، لباسهای مناسبی برای گرم کردن خود واطفال نازنینشان داشته باشند. آرامشی که بعد از پوشاندن لباس گرم به کودکان تهیدست، نصیب انسان می شود قابل توصیف نیست.
موسسه خیریه امام جواد علیه السلام همه ساله با آغاز فصل زمستان، لباسهای نو و مناسب برای خانواده های محترم تحت پوشش خویش اهدا می نماید.
بیاری خداوند متعال و کمکهای نیکوکاران ارجمند، لباس زمستانی مناسب، با کیفیت و با انتخاب خود خانواده های محترم تحت پوشش موسسه خیریه امام جواد علیه السلام باحضور در محل انبار موسسه توزیع گردید.
امید که هیچ کدام از خانواده های نیازمندهموطن ما در زمستان از سرما نلرزند.