پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

ادامه طرح اکرام و اطعام وتوزیع غذای گرم برای خانواده های محترم نیازمند ساکن رباط گرازان (اطراف شهر هرات)

توزیع غذای گرم برای ساکنان منطقه رباط گرازان

بسمه تعالی

در ادامه طرح اکرام و اطعام بینوایان در ماه مبارک رمضان، برای خانواده های محترم ساکن منطقه رباط گرازان که در اطراف شهر هرات واقع می باشد، غذای گرم توزیع گردید.  تعدادی از ساکنان محترم این منطقه از وضعیت اقتصادی ضعیفی برخوردار بوده و نیازمند کمک و توجه بیشتر نیکوکاران گرامی می باشند. چنانچه تمایل به کمک به این عزیزان داشته باشید می توانید با موسسه به تماس شوید.