پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

توزیع آرد، گوشت گوسفند، پول نقد و صابون لباسشویی برای خانواده های محترم ساکن اطراف شهر هرات

توزیع مواد معیشتی و نقدی برای نیازمندان

بسمه تعالی
خانواده های نیازمند از موقعی که تحت پوشش قرار می گیرند از انواع کمکهای این موسسه بهره مند می شوند که شامل: خدمات معیشتی چون توزیع چهار الی پنج نوبت مواد غذایی در طول سال، توزیع غذای گرم در ماه مبارک رمضان، تأمین مواد گرما زا و لباس گرم در فصل سرما می باشد، خدمات درمانی که شامل ویزیت و دریافت داروی بیماریهای سرپایی مراجعین و در مراحل بالاتر شامل اعمال جراحی و اعزام بیماران به خارج از کشور جهت تکمیل تداوی می باشد. خدمات آموزشی برای فرزندان خانواده ها که از مقطع ابتدایی تا تحصیلات عالیه توسط موسسه اسپانسر و تأمین می شوند. سایر خدماتی چون ساخت مسکن و سرپناه، تأمین هزینه عروسی جوانان و اعطای جهیزیه برای نو عروسان تحت پوشش و خدمات دیگر از فعالیتهای مستمر موسسه برای نیازمندان تحت پوشش می باشد.
همانطور که اشاره شد، برنامه توزیع مواد معیشتی بطور مستمر برای خانواده های نیازمند تحت پوشش جریان دارد و تعهد موسسه بر این است که این عزیزان از نظر معیشتی تأمین باشند. به تاریخ 20/02/1403 برای ساکنان محترم اطراف شهر(بخش حومه) آرد، گوشت گوسفند، پول نقد و صابون لباسشویی توزیع گردید.