پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

تقدیر ویژه از سایر نیکوکاران محترم و همیاران موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در شهر هرات

بسمه تعالی
در پاسخ نیکی های شما نوعدوستان عزیز که همواره به یاری نیازمندان هموطن خویش شتافته اید، زبان و قلم قاصر است.
به راستی که وظیفه ایمانی و وجدانی همه ماست تا از تهیدستان و بینوایان فراموش نکنیم و بدانیم که آنان نیز همانند ما بسیاری از نیازهای اساسی و ضروری در زندگی روزمره خویش دارند و نمی توانند به تنهایی در رفع آن نیازها موفق باشند؛ اما با کمک من و شما قطعا موفق خواهند شد.
موسسه خیریه امام جواد علیه السلام ، تقدیر از نیکوکاران را وظیفه اساسی خویش دانسته و بر این باور است که چنانچه کمکهای این عزیزان نباشد، هیچ گامی در جهت امداد رسانی و کمک به نیازمندان برداشته نخواهد شد و موسسه، واسطه ارتباطی بین غنی و فقیر می باشد.
در ادامه تقدیر از همیاران موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در شهر هرات، تقدیر ویژه ای داشتیم از عزیزانی که کمکهای مالی بیشتری به این موسسه نموده و بازوی پر توانی برای موسسه و در حقیقت برای فقیران جامعه محسوب می شوند.
از خداوند متعال برای تمامی نیکوکاران و نیک اندیشان سلامتی و کامیابی روز افزون را خواهانیم.