پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

GLOBAL PARTNERS تشکر از نوعدوستی موسسه گلوبل پارتنرز بخاطر اهدای دوا به موسسه خیریه امام جواد علیه السلام

بسمه تعالی

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

هرکس از بندگان خدا تشکر نکند از خالق آنان تشکر نکرده است

کمک به همنوعان دردمند وجیبه ایمانی و وجدانی آحاد افراد جامعه می باشد.

در جامعه افغانستان، به دلیل عدم رعایت برخی از نکات بهداشتی و استفاده از غذاهای نا مرغوب، تعدادبیماران زیاد است و چون مردم عزیز ما اقتصاد ضعیفی دارند توان پرداخت هزینه دوا و درمان خویش را ندارند.

بسیار پسندیده است که نیکوکاران گرامی، مردم رنجدیده مارا در قسمت درمان بیماریهای آنان یاری نمایند.

بدینوسیله تشکر و قدر دانی داریم از موسسه محترم (گلوبل پارتنرزGLOBAL PARTNERS –  ( که در جهت کمک های نوعدوستانه خویش مقداری دوا به دواخانه موسسه خیریه امام جواد علیه السلام جهت استفاده برای بیماران بی بضاعت تحت پوشش موسسه اهداء نمودند. خداوند از این نیکوکاران عزیز قبول بفرماید.