پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

تجهیز یک حلقه چاه به سیستم سولر جهت تأمین آب آشامیدنی ساکنین محترم منطقه جعفر آباد اونچی باغبانان ( کابل)

موسسه خیریه امام جواد ع در کابل سیستم سولر را برای یک حلقه چاه نصب نمود

بسمه تعالی
در راستای خدمات اجتماعی موسسه خیریه امام جواد علیه السلام برای نیازمندان و بهره مندی ساکنان محترم منطقه، یک حلقه چاه به تجهیزات برق آفتابی در منطقه جعفر آباد اونچی باغبانان شهر کابل مجهز گردید و تعداد 200 خانوار از مردم این منطقه از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند گردیدند.
خداوند منان از خیرین محترمی که ما را در این امر خیر یاری کردند به بهترین وجه قبول بفرماید.
خادمان موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در حال بررسی تعداد بیشتری از مناطق محروم که به این خدمات نیاز دارند بوده و همچنان نیازمند ادامه همکاری بانیان محترم در اجرای پروژه های مشابه هستند. چنانچه تمایل به مشارکت در این امور خدا پسندانه دارید با خادمان موسسه خیریه امام جواد علیه السلام به تماس شوید.